Изграждане на покриви

Изграждането на вашия нов покрив е сложен и прецизен процес, свързан с разчитането на плана или ако  нямате такъв с много сложни изчисления за създаването му, последвани от прецизното им изпълнение.

Тук от огромно значение е  опита, който ние имаме, както и професионализма на екипа ни. Опита ни в тази област е дългогодишен и можем да кажем, че се справяме отлично, както с малки и опростени покриви, така и с големи и сложни „разчупени“ покривни конструкции и то на добра цена.

Ние приемаме, като наше задължение, намирането на всички материали за изграждането или ремонта на вашия покрив, като ви спестяваме пари, време и рискове от погрешен избор на некачествени материали.