Хидроизолация на покриви

Най-нуждаещ се от изолация е плоският покрив. При него няма наклон, който да отвежда водата (дъжд, сняг, градушка). При липсата на влагозащита или остаряла такава, започват проблемите с появилите се течове от тавана.

Водата достига до вътрешните стени през микро пукнатините на бетона (капилярно проникване). Появяват се влажни петна по стените, мазилката се подкожушва, образува се мухъл и плесен.

Резултатът е повече от ясен – наложителен вътрешен ремонт, но преди него задължително трябва да се погрижите за покрива. Не гледайте на влагозащитата като на разход, защото тя е инвестиция в спокойствието ви.