Дървена скара за покриви

Дървените летви върху, които се нареждат керемидите се нарича скара на покрива. Тя може да бъде единична или двойна.

Какво означава единична скара?

При единичната скара се монтират хоризонтални летви, които трябва да задържат керемидите и да ги предпазват от свличане. По този начин са се правили по-голямата част от покривите в миналото. Този вариант обаче има сериозни недостатъци и не е препоръчителен. Ако по покрива има счупени, спукани или изместени керемиди, то водата, която се стича под тях, се събира върху хоризонталните летви. Ако тази вода се задържи за дълго време може да доведе до изгниване и счупване на летвите. А това от своя страна, да ни изненада с течове, дори когато сравнително скоро сме направили ремонт на покрива.

Монтаж на единична дървена скара на покрива

Какво означава двойна скара?

Двойната скара представлява вертикални и хоризонтални летви, които се монтират, за да осигурят достатъчно пространство между керемидите и фолиото. По този начин, ако при преместване или счупване, навлезе вода под керемидите, тя ще премине по фолиото и ще се насочи директно към отводнителната система.

Монтажът на двойната скара е правилен, когато хоризонталните летви са отдолу, а върху тях са подредени вертикалните. Това е важна особеност, за която трябва да се следи при ремонт на покрива, защото от нея зависи ефективността на скарата.

Монтаж на двойна дървена скара на покрива

Двойната скара оказва и благоприятно влияние върху вентилацията на покрива. Това се дължи на празното пространство (приблизително 2-3 см) между керемидите и фолиото. За още по-добър ефект, може да се инсталира и дишаща мембрана.

Добрата вентилация в подпокривното пространство предпазва от влага и спомага за устойчивостта на покрива.

Заключение:

Покривът е част от нашият дом, която е под постоянното въздействие на климатичните влияния. За това освен качествени материали и надежден монтаж, е важно да се извършва и редовна профилактика, която ще ни спести много нерви и средства в бъдеще.