Монтаж на двойна дървена скара на покрива

Дървена скара за покриви

Дървените летви върху, които се нареждат керемидите се нарича скара на покрива. Тя може да бъде единична или двойна. Какво означава единична скара? При единичната скара се монтират хоризонтални летви, които трябва да задържат керемидите и да ги предпазват от свличане. По този начин са се правили по-голямата част от покривите в миналото. Този вариант […]