Дървен материал за покриви

При ремонт на покриви, изборът на дървен материал и неговото съхранение са от изключително значение. Ако се очертава да правите ремонт на покрива, е много важно да поръчате дървения материал няколко месеца по-рано и да го оставите да изсъхне без да го разопаковате. Това е наложително, защото при доставката той не е добре изсъхнал и […]